Khẩn trương triển khai công tác ứng phó Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh
Văn bản liên quan