• Nguyễn Thị Ngọc Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01675767515
 • Đoàn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Thiều Cẩm Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Thể dục - GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905641300
 • Phạm Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915509379
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935473999
 • Phan Thị Anh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01687676936
 • Trương Thị Kỳ Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý-CN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Vĩnh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0905078386
  • Email:
   vinhthaiak@gmail.com
 • Ngô Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân