Đại hội Đại biểu Đoàn trường THPT Quang Trung lần thứ 42 nhiệm kỳ 2018 - 2019