CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Người tổ chức, lãnh đạo đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp

     Thực tiễn cách mạng giai đoạn 1946 – 1954 đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc.

     Trong đó, vai trò của Bác Hồ là vô cùng to lớn. Cùng với Trung ương Đảng, Người đã hoạch định, tổ chức và lãnh đạo quân, dân ta thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến chống Pháp “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh”, từng bước huy động được sức mạnh của cả dân tộc vào cuộc chiến đấu và giành thắng lợi cuối cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Những quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến lược của Người vẫn tiếp tục là cơ sở cho những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sau này.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 40
Tháng 05 : 5.364
Năm 2020 : 36.094