Chi bộ

 • Đồng chí Bùi Tấn Dư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985161085
  • Email:
   buitandu62@gmail.com